Available courses

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

Szkolenie trwa w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

Szkolenie trwa w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 r.

Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego, w szczególności nowozatrudnionych pracowników działów przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich lub pokrewnych, w których zakresie obowiązków znajdują się zagadnienia związane z turystyka wiejską.
Celem szkolenia jest przygotowanie doradców ODR do świadczenia kompleksowych usług doradczych i udzielania poradnictwa osobom podejmującym działalność turystyczną na wsi. 

Szkolenie trwa w terminie 24.05 do 27.06.2022 r.