Available courses

Szkolenie skierowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

Szkolenie trwa w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 r.

Szkolenie skierowane jest do sołtysów, rady sołeckie, radnych, pracowników UG, członków KGW i OSP oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszarów wiejskich.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

Szkolenie trwa w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 r.

Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze, którzy nie brali udziału w I edycji szkolenia „Metodyka doradztwa grupowego” realizowanego w 2021 roku. 
Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy na temat zasad prowadzenia doradztwa grupowego. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania małej grupy, jej cech i charakterystycznych zjawisk związanych z pracą grupową, a także szczegółowe zasady postępowania w doradztwie grupowym.

Szkolenie trwa w terminie 04.07 - 26.08.2022 (III grupa)


Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego, w szczególności nowozatrudnionych pracowników działów przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich lub pokrewnych, w których zakresie obowiązków znajdują się zagadnienia związane z turystyka wiejską.
Celem szkolenia jest przygotowanie doradców ODR do świadczenia kompleksowych usług doradczych i udzielania poradnictwa osobom podejmującym działalność turystyczną na wsi. 

Szkolenie trwa w terminie 24.05 do 27.06.2022 r.