Available courses

Szkolenie jest skierowane do doradców zatrudnionych w ośrodkach doradztwa rolniczego, w szczególności nowozatrudnionych pracowników działów przedsiębiorczości, wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki oraz rozwoju obszarów wiejskich lub pokrewnych, w których zakresie obowiązków znajdują się zagadnienia związane z turystyka wiejską.
Celem szkolenia jest przygotowanie doradców ODR do świadczenia kompleksowych usług doradczych i udzielania poradnictwa osobom podejmującym działalność turystyczną na wsi. 

Szkolenie trwa w terminie 24.05 do 21.06.2022 r.


Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy specjalistów i doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze, którzy nie brali udziału w I edycji szkolenia „Metodyka doradztwa grupowego” realizowanego w 2021 roku. 
Celem kursu jest przekazanie odbiorcom wiedzy na temat zasad prowadzenia doradztwa grupowego. Tematyka kursu obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania małej grupy, jej cech i charakterystycznych zjawisk związanych z pracą grupową, a także szczegółowe zasady postępowania w doradztwie grupowym.

Szkolenie trwa w terminie 09.05 - 24.06.2022 (II grupa),


Szkolenie adresowane jest do dla nauczycieli szkół rolniczych.  
Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat leśnych surowców niedrzewnych (owoców leśnych, grzybów oraz ziół). 

Szkolenie trwa w terminie od 24 stycznia do 25 marca 2022 roku.


Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Izbach Rolniczych, w szczególności zajmujących się aspektami przedsiębiorczości kobiet na obszarach wiejskich w zakresie łączącym wielofunkcyjne rolnictwo z wiejskim dziedzictwem kulturowym.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji w obszarze aspektów prowadzenia przez kobiety działań przedsiębiorczych na obszarach wiejskich w zakresie łączącym wielofunkcyjne rolnictwo z wiejskim dziedzictwem kulturowym.

Szkolenie trwa w terminie od 03 lutego do 04 marca 2022 r.

Szkolenie adresowane jest dla nauczycieli szkół rolniczych.  
Celem szkolenia jest dostarczenie informacji o zasadach prawidłowej segregacji odpadów oraz poznanie dobrych praktyk mających za zadanie ograniczenie wytwarzania odpadów komunalnych.

Szkolenie trwa w terminie od 17 stycznia do 18 marca 2022 roku.