Aktualne informacje oraz ogłoszenia nt. nowych kursów na: www.cdr.gov.pl/krakow lub FB CDR O/Kraków.


    Available courses

    Celem szkolenia jest przekazanie odbiorcom wiedzy na temat zasad prowadzenia doradztwa grupowego. Tematyka obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące funkcjonowania małej grupy, jej cech i charakterystycznych zjawisk związanych z pracą grupową, a także szczegółowe zasady postępowania w doradztwie grupowym. Szkolenie jest elementem przygotowania doradców rolniczych do świadczenia usług doradztwa grupowego.

    Szkolenie trwa w terminie: 21.06.2024 – 14.07.2024