Available courses

Jest to III edycja szkolenia realizowanego od 2021 roku przeznaczonego dla doradców, którzy nie brali udziału w I edycji realizowanej w 2021 r. lub II edycji realizowanej w 2022 r.
III edycja szkolenia dedykowana jest w szczególności do pracowników Izb Rolniczych, doradców prywatnych oraz doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze, a w szczególności zadania doradcze realizowane w formie doradztwa grupowego. W przypadków doradców WODR szczególnie do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które uczestniczyły w 2023 r. w szkoleniach stacjonarnych „Efektywna praca i komunikacja w grupie”, a które wcześniej nie uczestniczyły w szkoleniu e-learningowym „Metodyka doradztwa grupowego”.


Szkolenie trwa w terminie: 10.08 - 30.09.2023 (I grupa)

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich,  przedstawiciele nauki i organizacji pozarządowych.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wsi, w tym w szczególności kobiet wiejskich  dotyczącej wykorzystania ziół, jako trampoliny do rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. działalności gospodarczej oraz zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym.

Szkolenie trwa w terminie: 9.08 – 29.09.2023 r.

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w jednostkach doradztwa rolniczego, w szczególności do osób zajmujących się wiejskim gospodarstwem domowym.
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wsi, w tym w szczególności kobiet wiejskich  dotyczącej wykorzystania ziół, jako trampoliny do rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. działalności gospodarczej oraz zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym

Szkolenie trwa w terminie: 9.08 – 29.09.2023 r

Szkolenie adresowane jest do specjalistów i doradców zatrudnionych w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego i izbach rolniczych oraz doradców prywatnych a także do mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie trwa w terminie 28.06 – 8.09.2023 r.


Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wsi, w tym w szczególności kobiet wiejskich dotyczącej wykorzystania ziół, jako trampoliny do rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. działalności gospodarczej oraz zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym

Szkolenie trwa w terminie: 19.09 – 31.10.2023 r.