Available courses

Jest to III edycja szkolenia realizowanego od 2021 roku przeznaczonego dla doradców, którzy nie brali udziału w I edycji realizowanej w 2021 r. lub II edycji realizowanej w 2022 r.
III edycja szkolenia dedykowana jest w szczególności do pracowników Izb Rolniczych, doradców prywatnych oraz doradców zatrudnionych w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego realizujących zadania doradcze, a w szczególności zadania doradcze realizowane w formie doradztwa grupowego. W przypadków doradców WODR szczególnie do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby, które uczestniczyły w 2023 r. w szkoleniach stacjonarnych „Efektywna praca i komunikacja w grupie”, a które wcześniej nie uczestniczyły w szkoleniu e-learningowym „Metodyka doradztwa grupowego”.


Szkolenie trwa w terminie: 20.10 - 30.11.2023 (II grupa)

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wsi, w tym w szczególności kobiet wiejskich  dotyczącej wykorzystania ziół, jako trampoliny do rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. działalności gospodarczej oraz zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym tj.: zapoznanie uczestnika szkolenia z możliwościami wykorzystania ziół do stworzenia wyjątkowej atmosfery w kuchni, jadalni, salonie i sypialni.


Szkolenie trwa w terminie od 17 października do 5 grudnia 2023 r.

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy mieszkańców wsi, w tym w szczególności kobiet wiejskich  dotyczącej wykorzystania ziół, jako trampoliny do rozwoju obszarów wiejskich, w tym m.in. działalności gospodarczej oraz zastosowania roślin zielarskich w gospodarstwie domowym tj.: przedstawienie wybranych czynników, zjawisk i osób wpływających z perspektywy historycznej na kształtowanie wiedzy o ziołach w kulturze polskiej, wiedzy i kultury ludowej, rozwoju wiedzy nowożytnej w zakresie botaniki i ziołolecznictwa, rozwój wiedzy o ziołach w efekcie odkryć z dziedziny farmacji i medycyny, sposoby funkcjonowania ziół w tradycji kulturowej - pożywienie, lecznictwo, wytwórstwo domowe i inne. Przekazanie praktycznych informacji w zakresie zbioru roślin, przetwórstwa ziół i roślin aromatycznych, potencjalnego zainteresowania surowcami zielarskimi, popularyzacja wiedzy w zakresie właściwości ziół i ich przetworów, a także higieny i profilaktyki zdrowotnej.


Szkolenie trwa w terminie od 3 listopada do 23 grudnia 2023 r.

Celem szkolenia jest upowszechnienie hodowli rodzimych ras, szczególnie w małych gospodarstwach oraz przybliżenie problematyki znaczenia ochrony rodzimych ras zagrożonych. Celem szkolenia jest także zapoznanie się z wynikami badań nad jakością produktów zwierzęcych uzyskiwanych z od tych ras oraz z wpływem systemu chowu na poprawę jakości produktów.


Szkolenie trwa w terminie od 17 listopada do 15 grudnia 2023 r.

Szkolenie skierowane jest dla nauczycieli szkół rolniczych.
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć objętych programami nauczania w zakresie podstawy programowej w zawodzie Technik turystyki wiejskiej i pokrewnych. Szkolenie dostarcza wiedzy oraz narzędzi dydaktycznych do efektywnego nauczania. 

Szkolenie trwa w terminie 27 listopada do 14 grudnia 2023 r